Pages

Wednesday, April 30, 2008

့သာသနေမာဠိ ပဓါနေစရ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္ႀကီး၏ နာယက ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘ၀နတ္ထံပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ၿပီ.....


BBC

ဘာသာ၊ သာသနာ အတြက္သာမက တိုင္းျပည္အတြက္ နစ္နာ ခဲ့ရျပန္ၿပီ.....