Pages

Sunday, September 30, 2007

‘‘ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းကတည္းက group ေမးမွ ရထားေသာ ေဟာစာတမ္းတစ္ခုပါ’’

ဒီေဟာစာတမ္းဟာ ျမန္မာျပည္သား သမိုင္းႏွင့္ နကၡတ္ သုေသတီတစ္ဦးမွ group mail သုိ႔ ၾသဂုတ္ လဆန္းပိုင္းေလာက္ကတည္းေပးပို႔ထားေသာ ေဟာစာတမ္းျဖစ္ပါသည္။ အဲဒီတုန္းက ဖတ္ၿပီး သိပ္ၿပီး ဂရုမထားခဲ့မိပါ။ သူေျပာေဟာထားေသာ အရာမ်ားသည္ နကၡတ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး ေဟာထားေသာ ေဟာစာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။