Pages

Sunday, October 28, 2007

ႏိုင္ၿပီလို႔ေတာ့ မထင္ေလႏွင့္

ရဟန္းသံဃာ၊ ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူေတြကို ဖိႏွိပ္ရိုက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္ၿပီး အစအနမက်န္ေအာင္ ရွင္းတယ္။ ရဟန္း၊ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူၿငိမ္ေနလို႔ နအဖဟာ သူတို႔လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္လို႔ရၿပီလို႔ထင္ေနတယ္။ နအဖ ဟာ သဘာ၀နိယာမတစ္ခုကို ေမ့ေနတယ္။ အဲဒါဟာ ဖိႏွိပ္ေလ အုံၾကြေလ ဆိုတဲ့ သေဘာတရားပါ။ အဲဒီသေဘာတရားဟာ အျမဲမွန္ကန္ေနတဲ့ နိယာမတစ္ခုပါ။ ဖိႏွိပ္ေလ၊ ေတာ္လွန္ရဲတဲ့စိတ္ဓါတ္ပိုလို႔ ခိုင္မာေလပဲ။ အဲဒီေတာ္လွန္ရဲတဲ့ စိတ္ဓါတ္၊ ခုိင္မာတဲ့စိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ပိုလို႔ေတာင္ေသြးစည္းေနၾကၿပီ။ အဲဒီ ေသြးစည္းမွဳေတြနဲ႔အတူ က်ေနာ္တို႔ စစ္အာဏာရွင္ကို ၿဖိဳလွဲၾကမယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေအာင္ပြဲဟာ လက္တစ္ကမ္းမွာပါ။ က်ေနာ္တို႔ လွမ္းယူရဲဖို႔ပဲလိုေတာ့တယ္။