Pages

Monday, November 19, 2007

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲေတြ႔ဆံုျခင္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေၾကာင္း တစ္စိပ္တစ္ပိုင္းကုိ ရာဇာလီပုံေဖာ္ထားပုံ ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္းမွ ဘာသာျပန္ကို မဖတ္ရေသးသူမ်ား ဖတ္ရွဴဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။